Jak być zbawionym?

IMG_2182

Jak uzyskać zbawienie?

Jeżeli zdecydujesz się przyjąć Jezusa za swojego Pana, to Bóg przyjmie Cię za swoje własne dziecko. Zostaniesz włączony do Bożej rodziny. Bóg będzie Twoim Ojcem, a Ty będziesz Jego dzieckiem.
Biblia zawiera ściśle określone polecenia, które należy wykonać, by zostać dzieckiem Bożym, inaczej mówiąc, aby narodzić się na nowo. Zobacz List do Rzymian 10:8-11:
Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu a ustami wyznaje ku zbawieniu.
W Piśmie Świętym czytamy:
Każdy, kto w niego wierzy nie będzie zawstydzony. (Ew. Jana 6:37)
Bez względu na to, jak wielkim jesteś grzesznikiem i bez względu na to co uczyniłeś, możesz przyjść do Jezusa, a On Cię przyjmie. Gdy przyjdziesz do Jezusa, On spowoduje, że narodzisz się na nowo. On Cię odmieni, a grzechy, które Cię gnębią będą tylko przeszłością. Pan Bóg przyjmie Cię do siebie tak, jakbyś nigdy nie zgrzeszył.
Przyłącz się do modlitwy, staraj się świadomie wypowiedzieć te słowa z głębi serca. Gdy skończysz tę modlitwę będziesz nowo narodzonym człowiekiem!

Ojcze niebieski, przychodzę do Ciebie w imieniu Pana Jezusa. Modlę się i proszę Cię, aby Jezus został Panem mojego życia. Wierzę w moim sercu i wyznaję ustami, że Jezus umarł na krzyżu za moje grzechy a potem zmartwychwstał. W tym momencie czynię Go Panem mojego życia. Jezu wejdź do mojego serca. Wierzę, że od tego momentu jestem zbawiony. Teraz mogę powiedzieć, że jestem odrodzony. Jestem w pełni chrześcijaninem. Jestem dzieckiem Boga Wszechmogącego!

Podziękuj Bogu za to, że uczynił Cię swoim dzieckiem. W liście do Kolosan 1:12 czytamy: “dziękuję Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości.” Przed chwilą zostałeś uczestnikiem dziedzictwa Bożego. Odziedziczyłeś właśnie Królestwo Boże!