Video

Miedzynarodowy Festiwal Artystyczny 2017

Przegląd Roku 2016 Kościół Zielonoświątkowy Oaza

Sylwester 2015 w Kościele Zielonoświątkowym Oaza

Konferencja młodzieżowa “Rozpalić”

 

Labirynt 2016

“Chwały dźwięk”

 

Przegląd Roku 2015

Konferencja Młodzieżowa HolyWschood 2015

Świąteczny Występ Dzieci – 11.01.2015

Przegląd roku – Year In Review 2014

Mocna Rodzina Mocny Kośćiół

 

Przegląd roku – Year In Review 2013

Żyć Czy Przeżyć – One Life Youth Conference

Kościół Zielonoświątkowy Oaza Grupa Uwielbienia “Boże Cudów” – “God of Wonders”

Kościół Zielonoświątkowy Oaza Grupa Uwielbienia “Wznieś głos” -“Sing Out”

 

“Скоро Он придёт / On przyjdzie wkrótce”
Renatka Wołkiewicz na jednym ze swoich koncertów

Nasz Kośćiół – Our Church

Służba Młodzieży w Domu Dziecka w Lublinie – Youth Ministry to Orphanage

Ewangelizacja z młodzieżą z Norwegii – Norway-Oasis Evangelism to Wilkow

Kościół Zielonoświątkowy Oaza Świąteczna Ewangelizacja – Our Church Evangelism

Święta Bożego Narodzenia 2012 – Christmas 2012