Misja na Ukrainie

ArturPreachChurch

Berdiańsk – Misja na Ukrainie Wschodniej

Naszą służbę w Berdiańsku ja i moja żona Ira rozpoczęliśmy we wrześniu 2009 roku. Pierwsze nabożeństwo odbyło się 21 marca 2010 roku. Uczestniczyło w nim 3 osoby. Ja, moja żona i pierwsza nowonawrócona osoba. Początki pracy na tym terenie byArturSurowskiChurchły trudne, nie mieliśmy stałej pracy, więc mogliśmy ufać tylko Panu, że skoro sam rozpoczął w nas to dzieło, to nie pozostawi nas bez środków do życia. W tym trudnym dla nas czasie, Pan dawał nam wielu przyjaciół zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, którzy stali się dla nas wielkim błogosławieństwem. Pomagali  nam rozwiązać każdy pojawiający się problem, wspierali finansowo, służyli dobrą radą i dzięki nim i łasce Bożej funkcjonuje dzisiaj Zbór w Berdiańsku. W ciągu czterech lat naszej służby Kościół swoją działalnością i opieką objął ponad 200 osób. Na dzień dzisiejszy liczymy sobie około 30 zdeklarowanych członków.

Sergio

Naszą troską objęte są osoby przebywające na stałe w tzw. Domu Weteranów (Dom Starców i Inwalidów), stale usługujemy też w Szpitalu Gruźliczym i w więzieniach. Jeden z naszych braci, Grigori, który ponad 20 lat swojego życia spędził w więzieniu, po swoim nawróceniu  zaczął gorliwie służyć Panu głosząc Ewangelię, usługując w więzieniach, szpitalach. Został cudownie uwolniony od narkotyków, uzdrowiony od gruźlicy, raka i bezpłodności. Dzisiaj jest szczęśliwym mężem jednej z naszych sióstr – Alony- i ojcem wspaniałego chłopca o wiele mówiącym imieniu Szczepan (Stefan).

IMG_2315W ostatnim czasie, w związku z wydarzeniami na Wschodniej Ukrainie (a znajdujemy się w bezpośrednim sąsiedztwie ze strefą działań bojowych) Bógwłożył w nasze serca pragnienie by wszelkimi dostępnymi środkami pomagać osobom poszkodowanym w wydarzeniach na Kijo wskim Majdanie oraz w obwodach Donieckim i Ługańskim. Pan otworzył drzwi do serc wład z, które udostępniły nam ogromną bazę wypoczynkową.  Zaczęliśmy tam organizować miasteczko namiotowe dla tymczasowych przesiedleńców z okupowanych terenów, które nazwaliśmy „Miasto Pokoju”. W związku z tym projektem,  potrzebujemy każdej pomocy, zarówno modlitewnej jak i finansowej.

Dla tych którzy chcieliby wesprzeć naszą służbę, podaję numer konta bankowego w Polsce:

Mbank eKonto Artur Surowski
47 1140 2004 0000 3802 6865 9249 (Jako cel wpłaty piszcie MIASTECZKO NAMIOTOWE)

Kazania Artura możecie znaleźć TUTAJ

       Facebook icon                                Facebook icon                            Facebook icon

Berdiańsk dla Jezusa                  Artur Surowski                 Kościół w Berdiańsku