Międzynarodowa Humanitarna Fundacja „SIMILIS”

ArturSurowskiFundation
Zastanawiałeś się ostatnio co dzieje się na Ukrainie i jak rozwija się nasza akcja pomocy ludziom dotkniętym konfliktem? Mamy dobrą wiadomość – prosto od naszego misjonarza Artura Surowskiego i głównego pomysłodawcy i założyciela akcji
 

Międzynarodowa Humanitarna Fundacja „Most”, której przedstawicielem w Polsce występuje Międzynarodowa Humanitarna Fundacja „SIMILIS”, realizuje projekty związane z pomocą osobom w potrzebie (ze szczególnym uwzględnieniem Kobiet i dzieci, oraz osób starszych i niepełnosprawnych – przesiedleńców) ze strefy objętej działaniami wojennymi w Ukrainie. Fundacja ma siedzibę w Berdiansku (Ukraina, Zaporoski obwód.). Jest to miasteczko położone nad brzegiem Morza Azowskiego ok. 90 km od strefy działań wojennych. Od początku konfliktu na Donbasie społeczeństwo ukraińskie wydobyło nie małe resursy, aby pomagać przesiedleńcom, lecz w związku z bardzo trudną sytuacją, oraz kondycją ekonomiczną zarówno państwa, jak i biznesu, oraz domowych budżetów, istnieje dziś ogromna potrzeba szukania środków finansowych poza granicami Ukrainy. Poza tym sytuacja pozostaje wciąż napięta, i nikt nie jest w stanie prognozować jak dalej będzie się rozwijać sytuacja na wschodzie Ukrainy, dla tego też ludzie znajdują się w stanie ciągłego stresu. Pojawiają się coraz większe problemy w związku z upadkiem kursu Hrywny, ciągłym wzrostem cen, i likwidacją wielu miejsc pracy. Przykłady naszych projektów: Załorzyciele fundacji, latem (lipiec) ubiegłego roku zorganizowali obóz dla przesiedleńców z terytorium Antyterrorystycznej operacji w Berdiansku (Zaporoski obwód) w obozie tym znalazło schronienie 230 osób. Na czas zimowy obóz przeniósł się do miejscowości Dnieprodzierżyńsk (obwód Dniepropietrowski), gdzie częściowo funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wspólnie z Polską Akcją Humanitarną, oraz przedstawicielami Kościołów Protestanckich od Trzech miesięcy zabezpieczamy produktami żywnościowymi Emerytów, rencistów, inwalidów, kobiety i dzieci na terenie Doniecka. W rezultacie tej współpracy, na tymczasowo okupowanym terytorium codziennie około 2500 ludzi, w 10 punktach wydawania bezpłatnych posiłków, korzysta z gorącego, pełnowartościowego obiadu. Następny projekt, realizowany przez Fundację „Most”, skierowany jest do kobiet i dzieci w wieku od 0 do 7lat, przesiedleńców na pokojowe terytorium Ukrainy, w szczególności miasta i wioski zaporoskiego i dniepropietrowskiego obwodów. Istota projektu polega na zabezpieczeniu kobiet i dzieci środkami higieny, żywnością, odzieżą, obuwiem, wózkami, łóżeczkami, i innymi przedmiotami niezbędnymi dla życia. Trzeci projekt skupia się nad problemem psychologicznej, fizycznej, oraz moralnej rehabilitacji rodzin wielodzietnych ( 3 + ), rodzin bez ojców, które otrzymały status przesiedleńców z tymczasowo okupowanego terytorium, gdzie trwa Antyterrorystyczna operacja. Pierwszeństwo w okazaniu pomocy uzyskują rodziny od trojga dzieci wzwyż, których domy były zniszczone, i nie podlegają remontowi. Istota pomocy polega na Zorganizowaniu świetlicy – domu, gdzie mogły by na stałe zamieszkiwać kobiety, wraz ze swoimi licznymi dziećmi, i stwarzać sobie jednocześnie miejsce i warunki do pracy zarobkowej. Oddzielny projekt, który znajduje się w stadium opracowywania – pomoc repatriantom. Celem tego projektu jest pomoc ludziom, a szczególnie rodzinom, które mają polskie korzenie, które zostały zmuszone opuścić terytorium Donbasu jako przymusowi przesiedleńcy ze strefy ATO. RESURSY: Wewnętrzne środki finansowe Fundacji „MOST”, РАН, NICmission, KZ Oaza – Lublin, Chrześcijańskie Kościoły, donorzy.

Facebook icon